Відділ науково-фондової роботи


Як відомо, основою основ будь-якого музею є його колекція, яка потребує систематичного поповнення (комплектування), обліку, зберігання, наукової обробки, а також здійснення реставрації музейних цінностей. Саме ці функції виконує колектив відділу науково-фондової роботи музею, очолюваний головним зберігачем Наталією Миколаївною Холодницькою. Свого часу відділ очолювали І. І. Бурма, І. О. Токар, В. І. Танащик. Під опікою старших наукових співробітників відділу – Л. В. Бондаревої, Т. І. Бевзюк, А. М. Попової, Т. Г. Назаришиної та молодшого наукового співробітника – Я. В. Паранюк – перебуває понад 100 000 музейних предметів основного та допоміжного фондів.

Сьогодні відділ практично завершив переінвентаризацію та повне звірення наявності музейних пам'яток з фондово-обліковою документацією. В ході переінвентаризації виділені такі групи збереження: археологія, кераміка, дерево і метал, негативи, фото, кіно-фоно-відеоматеріали, папір, мистецтво, скульптура, природа, нумізматика, фалеристика, емблематика, дорогоцінні метали, зброя, тканини, шкіра, біжутерія, писанки. Кожна група зберігання, окрім основного, має відповідний науково-допоміжний фонд, який обліковується окремими інвентарними книгами та документацією.

2008 року, до 600-річчя першої писемної згадки про Чернівці, науковці відділу підготували виставку «Відкриті фонди», де у чотирьох кімнатах презентували для огляду відвідувачів цікаві раритетні експонати із музейних запасників.

У даний час відділ оснащений комп'ютерною технікою та програмним забезпеченням для створення електронної бази даних музейних предметів, що сприятиме систематизації та аналізу наявних у фондах ЧОКМ предметів зберігання, зробить зручнішим та мобільнішим користування музейними надбаннями.