Видання


Путівники
Відгомін століть: за матеріалами експозиції Чернівецького краєзнавчого музею / укл.: С. В. Белінська, О. П. Затуловська, Л. В. Колодій. – Чернівці: Букрек, 2011. – 24 с.
Филипчук О. Чернівецький літературно-меморіальний музей Юрія Федьковича. Путівник. – Чернівці: Букрек, 2011 – 128 с.
Храм муз у палітрі віків: до 150-річчя Чернівецького обласного краєзнавчого музею. – Чернівці: Букрек, 2013. – 32 с.
Торак В. В. Музей-садиба Юрія Федьковича в Путилі. Нарис-путівник. – Путила, 2017 – 48 с.
Вознюк В. Чернівецький літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської. Путівник (видання третє, з перекладом англійською мовою). – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 176 с.

Методичні рекомендації
Мікроклімат музею: реєстрація та коригування: методичні рекомендації / укл. Н. А. Смірнов. – Чернівці: Букрек, 2011. – 28 с.
Методичні рекомендації щодо застосування програмного забезпечення обліку та збереження музейних предметів чернівецького обласного краєзнавчого музею / укл. В. Шевченко. – Чернівці: Букрек, 2012. – 16 с.
Скільський І. В., Мелещук Л. І. Змайструймо шпаківню: методичні рекомендації / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 24 с.

Матеріали конференцій і монографії
Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність: матеріали наук. конф., присвяч. 145-й річниці заснування Крайового музею в Чернівцях (15 травня 2008 р.) / ред. О. П. Затуловська, І. А. Піддубний, І. В. Скільський. – Чернівці: Друк Арт, 2008. – 296 с.
Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 50-річчю з часу опублікування регіонал. зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.) / ред. І. В. Скільський, Н. А. Смірнов. – Чернівці: Друк Арт, 2010. – 296 с.
Роль та місце музеїв у підвищенні туристичної привабливості регіонів: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 15 грудня 2011 р.). – Чернівці: Букрек, 2012. – 408 с.
*Хотинська височина / ред. В. П. Коржик. – Чернівці: Друк Арт, 2012. – 336 с.
Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення: матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (15-16 травня 2013 р.) / ред. кол. Затуловська О. П та ін. – Чернівці: Букрек, 2013. – 492 с.
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Першої. міжнар. наук.-практ. конф. (10–12 квітня 2014 р., м. Хотин) / відп. ред. І. В. Скільський. – Чернівці: Друк Арт, 2014. – 368 с.
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Другої міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 квітня 2015 р., смт Путила, Чернівецька область, Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – 544 с.
Прагматичні аспекти діяльності національних природних парків у контексті збалансованого розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю Нац. природ. парку «Вижницький» (17–19 вересня 2015 р., смт Берегомет, Чернівецька область, Україна) / наук. ред. І. В. Скільський. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – 368 с.
Біорізноманіття Національного природного парку «Черемоський»: монографія / наук. ред. І. І. Чорней. – Чернівці: Друк Арт, 2015. – 248 с.
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Третьої міжнар. наук.-практ. конф. (13–14 травня 2016 р., смт Путила – м. Чернівці, Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик. – Чернівці: Друк Арт, 2016. – 352 с.
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали Четвертої міжнар. наук.-практ. конф. (28–29 квітня 2017 р., смт Путила, Чернівецька область, Україна) / наук. ред. І. В. Скільський, А. В. Юзик. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 288 с.
Заповідні перлини Буковини: атлас-довідник / наук. ред. І. І. Чорней, В. П. Коржик, І. В. Скільський, М. В. Білоконь, М. М. Аврам. – Чернівці: Друк Арт, 2017. – 256 с.
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: матеріали П’ятої міжнар. наук.-практ. конф. (19 квітня 2018 р., м. Чернівці) / наук. ред. І. І. Чорней, І. В. Скільський, А. В. Юзик. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 240 с.
Екологічний менеджмент території, охорона ландшафтного і біотичного різноманіття, рекреаційні ресурси та перспективи розвитку Національного природного парку «Черемоський»: [кол. монографія] / наук. ред. І. І. Чорней, О. Ф. Бандишев, М. В. Величко, І. В. Скільський. – Чернівці: Друк Арт, 2018. – 240 с.
Червона книга Івано-Франківської області. Тваринний світ / Ред. І. В. Скільський, В. В. Бучко. – Чернівці: Друк Арт, 2019. – 448 с.

Науково-популярні видання
Антонюк-Гаврищук Є. Світ пісенної краси. – Чернівці: Букрек, 2009. – 152 с.
Антонюк-Гаврищук Є. Вічні скарби Георгія Гараса. – Чернівці: Буковина, 2011. – 158 с.
Антонюк-Гаврищук Є. Шляхами білого птаха. – Чернівці: Букрек, 2011. – 16 с.