Фотомайстерня


Серед музейних предметів, які зберігаються у фондах музею, однією із найчисельніших груп зберігання є фотографії і негативи – близько 35 тисяч одиниць збереження. Практично з перших днів роботи музею, у повоєнний період, при музеї була власна фотолабораторія та фотограф. Обладнання фотолабораторії дозволяло виконувати весь тогочасний комплекс робіт по виготовленню фотографії: фотофіксацію на плівку, проявлення плівки, друк фотографій. Цей підрозділ завжди працював досить активно, його основними завданнями були виготовлення фото для створення постійно діючих експозицій, пересувних і стаціонарних виставок та фотофіксація важливих подій в історії Чернівецької області та м. Чернівці, видатних діячів у різних галузях народного господарства, науки, освіти, охорони здоров’я та культури. З часом фотолабораторія була реорганізована у фотомайстерню, змінився спосіб виготовлення фотографій, але функції та завдання, які стоять перед нею залишились без змін.
В різні роки у фотомайстерні ЧОКМ працювали: Лейбович, Богданов, В. О. Смолянинов, М. Н. Порогер, П. В. Калиниченко, О. Д. Кузьмичов, Г. А. Чигринов, В. Б. Лєбєдєв.