Археологія краю від найдавніших часів до середини XІV століття


Археологічні дослідження в нашому краї ведуться вже понад сто років. Майже в кожному населеному пункті зафіксовані певні археологічні пам`ятки, тому Буковину, по праву, називають археологічною «Меккою» України. 

Матеріали археологічних досліджень знайшли відображення в наукових статтях, підручниках з історії України та Європи, але оригінальні артефакти можна побачити лише в археологічній експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею.

До найбільших відкриттів, які прославили археологічні старожитності краю можна віднести:

    • рештки найдавнішого штучного житла в Європі, знайденого на середньопалеолітичній стоянці Молодово І;
    • найдавніші у східній Європі музичні інструменти типу флейт зі стоянки Молодово V;
    • Баламутівську печеру з унікальними мезолітичними розписами;
    • поселення Трипільської культури в Ленківцях, Шипинцях, Поливаному Яру, які дали змогу уточнити хронологію та періодизацію неолітичних старожитностей;
    • скарби рідкісних бронзових виробів із Волоки, Коровії та Мошанця;
    • єдину відому за межами кордонів Римської імперії склоробну майстерню з Комарова часів черняхівської культури;
    • унікальний наконечник списа зі срібною інкрустацією у вигляді двозубців із Недобоївців, що дає змогу реконструювати слов`яно-готські взаємини в І тисячолітті нашої ери;
    • розкопані поселення празько-корчакської культури в Кодині та Рашкові, які дали можливість простежити безперервність проживання слов`ян у Європі в добу пізньої античності – раннього середньовіччя;
    • Василівський білокам`яний храм, найпівденнішу кам`яну культову християнську споруду Галицько-Волинського князівства.Це далеко неповний перелік пам`яток, про які можна одержати інформацію в експозиції Чернівецького обласного краєзнавчого музею, а також переглянути відповідні артефакти, які стали еталонними.